Sponsored by Sterretje

 

Winkelwagen:

 

Tijl Promotions

Gadget(s)

to

you!

Privacy Statement

1. Privacy
Tijl Promotions B.V. respecteert de privacy van bezoekers, voor zowel klanten als niet-klanten van Tijl Promotions B.V., en bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan Tijl Promotions B.V., kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

1.1 Wat doen wij met uw gegevens?
Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van Tijl Promotions B.V., dan zullen de gegevens die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden.

Uw gegevens worden gebruikt:

  • voor onze administratie, en/of
  • om u op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie en het aanbieden van onze services.
  • De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Tijl Promotions B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en artikel 3 van het Vrijstellingsbesluit is Tijl Promotions B.V. vrijgesteld van aanmelding van gegevensbestanden bij het College bescherming persoonsgegevens.

1.2 Uw rechten
U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u heeft het recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Neem voor nadere informatie contact op met Tijl Promotions B.V., telefoonnummer 020 – 616 77 88 of u kunt een e-mail sturen naar info@tijlpromotions.nl

Indien u geen prijs stelt op het toezenden van informatie of diensten die wij bieden, kunt u dat ons tevens laten weten door een brief te sturen naar:
 
Tijl Promotions B.V.
Rijtuigenhof 87
1054 NB Amsterdam
Nederland

Back to top